www.msms.nl

14 december 2021

Programma Het programma kent een vaste indeling. Er is een plenaire inleiding en een plenaire afsluiting met algemene onderwerpen die voor alle deelnemers relevant zijn. Daartussen zijn er vijf tijdsblokken van een uur met telkens vijf verschillende parallelsessies die u kunt bezoeken. Online volgen Het is dit jaar ook mogelijk om het programma online te volgen! Alle deelnemers krijgen bij registratie de vraag om om maximaal 5 sessies te selecteren. Dit doen we om te inventariseren welke sessies populair zullen zijn. Zo kunnen wij beter beslissen welke sessies wij online moeten streamen en kunnen we ook de zaal capaciteit hierop aanpassen. Netwerken Naast de wetenschap is er ook ruimte voor netwerken en contact met collega zorgprofessionals. Dit vindt plaats op de ruime informatiemarkt waar alle pauzes plaatsvinden en waar stands staan van bedrijven, verenigingen en instellingen die zo hun diensten en producten op gebied van MS onder de aandacht kunnen brengen. Omdat we deze dag werken met twee lunchblokken met een doorlopend programma met parallelsessies, is er een gespreide drukte in de lunchpauzes hetgeen het netwerken ten goede komt. Kortom deelname aan MSMS2021 biedt u niet alleen een dag waar u uw kennis en kunde op gebied van MS kunt verbreden en verdiepen, maar ook de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen.